Basisschool Gierle

CLB

CLB is de afkorting van Centrum voor leerlingenbegeleiding. Vroeger was deze organisatie beter gekend onder de naam PMS.

Het centrum zal via een vast aanbod en op vraag begeleiden op vier domeinen:

  • leren en studeren (aanpassing, studiemethode,…)
  • onderwijsloopbaan (studiekeuze)
  • preventieve gezondheidszorg
  • psychisch en sociaal functioneren (bv. spijbelpreventie)

De CLB-arts is bereikbaar via het CLB, 
 

Zij heeft ook consultatie op school. De kinderen of de ouders kunnen hiervoor een afspraak maken via de directeur.

De CLB-medewerksters zijn mevrouw Hilde Voeten en mevrouw Veerle Jespers. Zij volgen de studievorderingen en eventuele leerstoornissen op. Zij zijn telkens ook van de partij tijdens een MDO (multidisciplinair overleg) om de studieresultaten en het welbevinden van de leerlingen te bespreken.

De CLB-medewerksters zijn te spreken na afspraak. Men kan hen steeds bereiken op het volgend adres: CLB-Kempen, Vestigingsplaatsen Turnhout
             Parklaan 25, 2300 Turnhout, tel 014/ 41 64 39
             Rubenstraat 170, 2300 Turnhout, tel 014/ 41 64 39 (vanaf 1/07/2012 enkel administratief)
             Openingsuren: elke schooldag van 9 - 12 u. en 13.30 - 16.30 u. en zitdag in de school op    
             elke maandagvoormiddag en na afspraak.