Gezonde school

Gezondheid is een toestand van een zo optimaal mogelijk fysiek, sociaal en mentaal welbevinden, waarbij ieder de kans moet hebben om zich als mens zo optimaal te ontplooien. De Gemeentelijke Basisschool Gierle wil vanuit dit perspectief meewerken aan de gezondheidsbevordering op de verschillende niveaus: zowel op socio-emotioneel als preventief vlak. Dit behelst dat de school werkt rond ziekte, beweging, voeding en seksualiteitsbeleving. De school beoogt met de doelstellingen en acties een blijvende gedragsverandering teweeg te brengen zonder hiermee in het vaarwater te belanden van de thuisopvoeding. Dit kan de school alleen maar realiseren door een positieve samenwerking met het schoolteam, directie, leerlingen, ouders en externe partners.

Nuttige links in verband met gezondheid:

 

AIDS Sensoa Positief
078 15 15 15
www.sensoa.be
Alcoholproblemen Anonieme Alcoholisten
03 239 14 15
www.aavlaanderen.org
Antigifcentrum 070 245 245
 
 
Astma en allergie Astmastichting België
016 25 31 11 of 0800 84 321 (gratis)
www.astma-en-allergiekoepel.be
Brandwonden Pinocchio vzw 02 264 43 36
Verleg een steen 053 41 79 84
www.vzwpinnochio.be
www.verlegeensteen.be
Depressie Centra voor geestelijke
Gezondheidszorg
www.hulpnet.com/cgg
Diabetes

Vlaamse diabetes vereniging
09 220 05 20 of 0800 96 333 (gratis)

www.diabetes-vdv.be
Drug-en Alcoholprobleem Vereniging voor alcohol- en andere drugproblemen
02 423 03 33    078 15 10 20 (druglijn)
www.vad.be
Eetstoornis

Expertisecentrum eetstoornissen
Vereniging anorexia nervosa
09 377 37 96

www.eetexpert.be
www.anbn.be
Epilepsie Vlaamse liga tegen epilepsie
02 345 99 07
www.epilepsieliga.be
Gelaatsafwijking Vaga vzw
03 542 37 80
www.vaga.be
www.onaantrekkelijk.be
Gezondheid Algemeen Vlaams Instituut voor gezondheidspromotie www.vig.be
www.gezondopschool.be
www.gezondheid.be
Gilles de la Tourette Vlaamse Vereniging Gilles de la Tourette 03 354 36 69 www.tourette.be
Handicap Werking voor broers of zussen of ouders van personen met een handicap Gelijke rechten voor iedere persoon met een handicap 02 214 27 60 www.brussen.be
www.gripvzw.be
Homoseksualiteit Federatie werkgroepen homoseksualiteit
09 223 69 29
www.holebifoon.be
Hoogsensitief Vlaamse vereniging voor hooggevoelige personen www.hspvlaanderen.be
Kanker Vlaamse Liga tegen Kanker
02 227 69 69

078 15 01 51
(Vlaamse kankertelefoon) 
www.kanker.net
Langdurig ziek Bednet
016 20 40 45
www.bednet.be
Mucovisidose Belgische vereniging voor strijd tegen mucovisidose
02 675 57 69
http://nl.muco.be
Mutiple Sclerose MS-liga Vlaanderen
011 80 89 80
www.ms-sep.be
Obesitas Obesitasforum
02 788 38 91 Expertisecentrum
www.obesitasforum.be
Ongewenst seksueel gedrag

Limits
016 20 85 88

www.iswlimits.be
Pesten op school Limits
016 20 85 88
www.iswlimits.be
Psychiatrische problemen Familieleden en vrienden van personen met psychiatrische problemen 
016 23 23 82
www.similes.be
Reuma Vlaamse Reuma Liga
015 21 11 21
www.reumaliga.be
www.reumanet.be
Rouw Rouwzorg
014 62 46 65
www.rouwzorgvlaanderen.be
Stotteren Zelfhulpgroep Best
09 223 26 73
www.stotteren.be
Thuiszorg Werkgroep thuisverzorgers
016 22 73 37
www.mantelzorg.be
Veilig voedsel
 
Onderzoeks- en informatiecentrum van de verbruikersorganisaties
02 547 06 11
www.oivo.be
Verdriet Tele-onthaal
106
www.tele-onthaal.be
Verlegen Vereniging voor verlegen mensen 03 322 83 80 www.vvm.cjb.net
Zelfmoordpreventie Centrum ter preventie van zelfmoord
02 649 95 55
Tele-Onthaal 106
Werkgroep nabestaanden van zelfdoding 02 361 21 28
www.zelfmoordpreventie.be

www.tele-onthaal.be

www.werkgroepverder.be
Zwaarlijvig Obesitasforum 02 788 38 91
Expertisecentrum
www.obesitasforum.be
www.eetexpert.be  
Zwanger Centrum voor Zwangerschaps-en Relatieproblemen
016 33 69 54
www.crz.be