MOS-school

In 2007 heeft de Gemeentelijke Basisschool Gierle de milieubeleidsverklaring van MOS ondertekend. MOS staat voor Milieuzorg OSchool. De start van het MOS-engagement werd ingezet met een projectweek waarin alle werkdomeinen werden voorgesteld aan de leerlingen en hun ouders: afval, natuur op school, energie, water en veilig verkeer. Sindsdien probeert de school actief rond MOS te werken. In november 2009 mochten wij ons eerste MOS-logo ontvangen rond afvalbeleid. Er worden jaarlijks heel wat concrete acties ondernomen.

Nuttige links:
 

Milieu

Milieuzorg op school

www.milieuzorgopschool/mos/index.htm

Milieueducatie

www.milieueducatie.be

Provinciaal Instituut voor

Milieueducatie (Antwerpen)

www.pime.be

Natuurpunt

www.natuurpunt.be