OVSG

Onze school behoort tot het officieel gesubsidieerd onderwijs. De overkoepelende organisatie die de belangen van het stedelijk en gemeentelijk onderwijs verdedigt, heet OVSG (Onderwijssecretariaat van de Steden en de Gemeenten van de Vlaamse Gemeenschap). Deze organisatie staat onze school juridisch en pedagogisch bij. In de praktijk betekent dit dat OVSG vooral instaat voor verdere professionalisering van het personeel (directie en leerkrachten) en voor advies inzake onderwijswetgeving. De pedagogisch begeleider van OVSG voor onze school is de heer Dirk Francken.