Leerlingenraad

De school heeft een leerlingenraad. Daarin zitten leerlingen van de tweede en de derde graad van de lagere school. Ze vergaderen samen met twee leerkrachten en/of de directie. Kinderen uit de andere leerjaren kunnen op democratische wijze agendapunten aanbrengen. Na elke vergadering wordt er een verslag gemaakt. Dit wordt bekend gemaakt aan de andere kinderen en aan de leerkrachten. Op de personeelsvergadering komen de voorzitters een verslag uitbrengen.

leerlingenraad