Internettips voor ouders

Kinderen komen overal in aanraking met de computer en met het internet: op school, thuis, bij vriendjes en vriendinnetjes, in de bib,… De computer en de digitale informatiesnelweg zijn niet meer weg te denken uit ons leven. Onze kinderen zijn er vanuit de wieg mee opgegroeid. Het is verbazingwekkend hoe snel ze nieuwe spelletjes en programma’s onder de knie hebben.

Helaas is het internet niet altijd zonder gevaren. Men moet goed weten waar men mee bezig is en goed beseffen wat men wel en niet moet doen via dit medium. Daarvan zijn de meeste kinderen en sommige volwassenen zich niet altijd bewust. Zeker kinderen zijn vaak naïef en vinden alles en iedereen leuk, lief en aardig. Ze zien er geen graten in om met wildvreemden om te gaan via het internet. Ze chatten erop los en laten zomaar privégegevens achter via de pc.

Net zoals in het verkeer zullen we onze kinderen op het internet moeten begeleiden en stap voor stap leren op weg te gaan. Op school leren de kinderen tijdens het werken op de computer wat veilig en niet veilig is. Uiteraard volstaat het niet dat uw kind dit enkel op school hoort. Thuis gebruikt uw kind de computer immers anders en surft naar andere websites… Uw kind legt misschien contact met andere kinderen via chatsites.

Hieronder vindt u 10 INTERNETTIPS:

1 Samen surfen
Surf regelmatig samen met uw kind. Zo leert u van elkaar. U verneemt welke sites uw kind leuk vindt.

2 Duidelijke afspraken maken
Maak duidelijke afspraken over het internetgebruik zoals over de tijd die online wordt doorgebracht.

3 Goed zicht houden
Plaats de pc, indien dit mogelijk is, op een plaats waar u als ouder zicht hebt op wat uw kind doet. Een computer op de slaapkamer van uw kind is niet meteen de beste plaats!

4 Privacy bewaren
Vertel de kinderen om geen persoonlijke gegevens van henzelf of van de familie door te geven aan onbekenden (adressen, telefoonnummers, bankrekeningnummers, enz.) Ze mogen dit pas doen na toestemming van de ouders

5 Scheldboodschappen leren hanteren
Vertel de kinderen over het bestaan van scheldboodschappen. Leg uit dat men ze niet letterlijk moet nemen en dat men er niet hoeft op te reageren. Vertel hen dat wanneer de scheldboodschappen blijven aanhouden, ze u op de hoogte moeten brengen.

6 Geschiedenis
Bij jonge kinderen is het nuttig om af en toe de “Geschiedenis” van de browser te bekijken, om te zien welke sites ze bezocht hebben.

7 Afblijven van onbekende software
Vertel uw kinderen geen programma’s te downloaden van onbekende sites. Meld hen ook dat ze onduidelijke attachments (bijlagen bij een e-mail) beter niet openen en dat ze e-mails van onbekenden beter onmiddellijk verwijderen.

8 Virus-scanner gebruiken
Zorg ervoor dat er een goede virus-scanner op de pc staat. Vraag uw kinderen te melden wanneer de computer ‘raar’ doet.

9 Filter-software gebruiken
Verwacht niet al te veel heil van filter-software voor het blokkeren van ongewenste sites of ongewenste mails (zogenaamde junkmail).

10 Bewust maken
Maak duidelijk aan uw kinderen dat wat er gepresenteerd wordt als werkelijkheid op het internet misschien ook een verzinsel kan zijn. Wie zich voordoet als  vrouw, kan een man zijn. Wie zich voordoet als kind, kan een volwassene (met minder goede bedoelingen) zijn.

Vertel aan uw kind dat wanneer het een afspraak met iemand van het internet zou maken, dit eerst aan u dient gevraagd te worden.

Meer info vindt u op volgende sites: