Lage drempel

De school probeert de drempel laag te houden. Dit gebeurt via allerlei initiatieven:

  • in de vestigingsplaats Schoolstraat halen de ouders de kinderen dagelijks af aan de klasdeur, waardoor een rechtstreeks contact met de klasleerkracht dagelijks mogelijk is. Kleine en grote problemen kunnen zo snel opgevangen worden.
  • elk kind wordt ingeschreven door de directeur. Tijdens een persoonlijk onthaalgesprek worden alle vragen beantwoord. Ook op andere momenten is een gesprek met de directeur mogelijk. Misschien is het wel nuttig eerst even een afspraak te maken (014 55 76 01).
  • elke maand is er de nieuwsbrief ‘Notendopje’. Zo kan iedereen het reilen en zeilen op school nauwgezet volgen.
  • op deze site vind je onder 'downloads' ook de maandelijkse nieuwsbrief terug... handig wanneer die thuis verloren is gegaan.
  • bij de kleuters is er de heen-en-weerkoker om berichtjes en kunstwerkjes mee naar huis te nemen.
  • in de lagere school is de schoolagenda een handig communicatiemiddel tussen de ouders en de school.
  • de school voert een open-deur-politiek. Op deze manier is een snel en vlot contact mogelijk.
  • via deze website kunt u heel wat informatie omtrent het schoolleven terugvinden