oudercomité

Onze school heeft een actief oudercomité. Het oudercomité heeft tot doel ouders, leerlingen, leerkrachten en alle andere betrokkenen van het schoolleven dichter bij elkaar te brengen. Het oudercomité doet dit door middel van allerlei activiteiten: een herfstwandeling, een ontbijt,… Daarnaast biedt het oudercomité ook hulp aan de school. Dit kan door ondersteuning in man- en vrouwkracht  of  op financiële wijze. Het oudercomité organiseert ook informatieve avonden voor de ouders. Onderwerpen die de laatste jaren tijdens deze avonden aan bod kwamen, zijn ‘leren leren’ en 'Bodymap'. De voorzitter van het oudercomité is Steven De Wit.