CLB

CLB is de afkorting van Centrum voor leerlingenbegeleiding. Vroeger was deze organisatie beter gekend onder de naam PMS.

Het centrum zal via een vast aanbod en op vraag begeleiden op vier domeinen:

 • leren en studeren (aanpassing, studiemethode,…)

 • onderwijsloopbaan (studiekeuze)

 • preventieve gezondheidszorg

 • psychisch en sociaal functioneren (bv. spijbelpreventie)

Het CLB is er voor leerlingen, ouders en de school. Het CLB werkt samen met de school, maar ze behoren er niet toe. Je kan dus als ouder ook los van de school bij het CLB aankloppen, maar alleen bij dàt CLB dat samenwerkt met de school waar je kind ingeschreven is. Voor onze school is dit het vrij CLB De Kempen - Turnhout.

Onze vaste contactpersonen die het onthaal doen voor onze school zijn Nele Versteynen (Kleuterschool) en Katrien Luyts (Lagere school). 

 

Waarvoor kan je bij hen terecht?

Centra voor leerlingenbegeleiding (CLB) bieden gratis informatie, hulp en begeleiding voor leerlingen, ouders en scholen.

Je kunt bij het CLB terecht met heel wat vragen.

Je kan naar het CLB...

 • als je kind ergens mee zit of zich niet goed in zijn vel voelt;
 • als je kind moeite heeft met leren;
 • voor studie- en beroepskeuzehulp
 • als er vragen zijn over je kind zijn/haar gezondheid, lichaam... ;
 • als je kind vragen heeft rond seks, vriendschap en verliefdheid;
 • met vragen rond inentingen.

Je kind moet naar het CLB...

 • op medisch onderzoek;
 • als het te vaak afwezig is op school (leerplicht)
 • voor een overstap naar het buitengewoon onderwijs;
 • om vroeger of net later aan de lagere school te beginnen;
 • bij een niet zo voor de hand liggende instap in het eerste leerjaar A of B van het secundair onderwijs.

Voor een CLB-tussenkomst is er een uitdrukkelijke toestemming nodig van de ouders als je kind jonger is dan 12 jaar.

De leerlingen ouder dan 12 jaar kunnen dit zelf beslissen.

 

Op onderzoek:

Voor het schooljaar 2020-2021:

 • eerste kleuterklas (op het centrum met de ouders)
 • eerste leerjaar
 • vierde leerjaar
 • vijfde leerjaar (enkel vaccinatie)
 • zesde leerjaar 

Elke leerling moet verschillende keren op onderzoek bij de CLB-artsen en verpleegkundigen. Die onderzoeken zijn verplicht. In het gewoon onderwijs is dat in vaste leerjaren. Tijdens het onderzoek mag je kind aan de verpleegkundige en de dokter altijd vragen stellen. Je kunt ook met de dokter een afspraak maken op een later tijdstip.

De onderzoeken kunnen ook door een andere arts uitgevoerd worden maar daar zijn enkele voorwaarden aan verbonden. Die vraag je best aan je CLB.