De klasleerkracht

De klasleerkracht is de eerste verantwoordelijke voor de zorg voor elk kind in de klas. Hij staat het dichtst bij de kinderen en merkt extra behoeften het snelst op. De manier waarop de leerkracht dit aanpakt, maakt voor veel kinderen het verschil.

Zeer belangrijk is het creëren van een veilig pedagogisch klimaat. Hierbij is het bewaken van het welbevinden en de betrokken zeer belangrijk. Ook het positief omgaan met verschillen en deze aanvaarden is van cruciaal belang. Hier is een gedifferentieerde aanpak niet meer weg te denken uit onze klassen. Het kan gaan over differentiatie naar aanpak, inhoud, materialen, tijd, instructie, hulpmiddelen, … 

Verder zal de klasleerkracht zijn leerlingen regelmatig opvolgen d.m.v. LVS-toetsen, AVI, … zodat moeilijkheden tijdig gesignaleerd en vervolgens ook bijgestuurd kunnen worden. Op die manier proberen we steeds om een opeenstapeling van moeilijkheden te voorkomen. Binnen deze verantwoordelijkheden kunnen leerkrachten steeds beroep doen op het zorgteam voor ondersteuning!