Het zorgcontinuüm

De zorg voor onze leerlingen wordt gedragen door het volledige schoolteam. Klasleerkrachten werken samen met de zorgcoördinator, zorgleerkrachten, directie en externen zoals CLB, NOA, ... aan de maximale ontwikkeling van alle kinderen. Samen gaan we op zoek naar de noden van uw kind zodat we hier zo goed mogelijk op kunnen inspelen. We doen dit niet zo maar in het wilde weg, maar gebruiken hiervoor enkele kaders. Eén van deze kaders is het zorgcontinuüm.

 

Zorgcontinuüm

Alle kinderen op onze school bevinden zich in één van de 4 fasen van het zorgcontinuüm. Het aanbod voor uw kind is afhankelijk van de fase waar uw kind in zit.

Fase 0: Brede basiszorg

De klasleerkracht zorgt voor een veilig en krachtig klasklimaat waarin alle leerlingen maximaal tot ontplooiing komen. We hebben hierbij voor de volledige persoonlijkheidsontwikkeling van de kinderen. Een gestructureerd klasmanagement zorgt er samen met de binnenklasdifferentiatie voor dat de positieve factoren versterkt en de risicofactoren verminderd worden.

 

Fase 1: Verhoogde zorg

Voor sommige kinderen volstaat fase 0 niet. Zij hebben meer nodig. Samen met kinderen en ouders bekijken klasleerkracht en zorgteam welke ondersteuning de leerling kan krijgen binnen de school.

 

Fase 2: Uitbreiding van zorg

De school beschikt niet langer over voldoende expertise en roept de hulp in van het CLB. De behoeften van het kind, de leerkracht en de ouders worden zo goed mogelijk in kaart gebracht. Eventueel kan hier ook externe ondersteuning ingeschakeld worden.

 

Fase 3: IAC

De leerling heeft heel wat moeilijkheden om het gezamenlijk leertraject te volgen. In samenspraak met ouders en leerling wordt het traject aangepast aan de mogelijkheden van het kind. Wanneer de school niet kan voldoen aan de noden van het kind, dan wordt een overstap naar een school op maat besproken.