Het zorgteam

In onze school is er een zorgteam. De zorg richt zich enerzijds op het cognitieve (= alles wat met het leren te maken heeft) en anderzijds op het socio-emotionele (= alles wat met gevoelens en welbevinden op school te maken heeft).

Zorgteam

Zorgcoördinator: Nathalie Smolders
Zorgjuffen: Lief Piedfort (kleuters), Jeannine Willems, Hilde Verheyen en Christophe Verhoeven (lagere school)
(eventueel aangevuld met de directeur -Wendy Wynants/Nika Van Dyck- en CLB-medewerkers)

De zorgcoördinator op schoolniveau is Nathalie Smolders. 
De taak van de zorgcoördinator is drieledig:

  • zorginitiatieven op niveau van de school coördineren en contacten met zorgteams op het niveau scholengemeenschap onderhouden
  • het ondersteunen van het handelen van de leerkrachten
  • het begeleiden van de leerlingen