Hulp!

Dit zijn enkele adressen voor kinderen die dringend hulp zoeken:

Kinder- en jongerentelefoon

telefoonnummer: 102

www.kjt.org

Childfocus

telefoonnummer: 116 000

www.childfocus.be

Kindermishandeling

Artsenvertrouwenscentra

Antwerpen 03 230 41 90

Turnhout    014 42 22 03

www.kindinnood.org