Nuttige links

ADHD

Zit Stil                         

Heistraat 321 – 2610 Wilrijk

03 830 30 25

www.zitstil.be

www.adhd-monitor.be 

Autisme

Vlaamse vereniging autisme     

Groot Begijnhof 14 –

9040 Gent

078 15 22 52

www.autismevlaanderen.be

www.participate-autisme.be

www.prikkelarm.nl 

www.autismecentraal.com

CLB

dé site van het Centrum voor

Leerlingenbegeleiding

www.vclb-koepel.net

Dyslexie

website van de Stichting

Dyslexie Fonds

www.dyslexie.nl

Dyspraxie

website van de Vereniging van ouders van kinderen met

ontwikkelingsdyspraxie

www.dyspraxis.be

Examens en toetsen

Teleblok

0800 13 144

 

Gehoorproblemen

websites voor kinderen en

jongeren die problemen hebben met het gehoor

www.doofactiefront.be

www.kids.be/gebarentaal

Hoogbegaafdheid

Bekina vzw

Jan Olieslagersstraat 36

2100 Deurne

03 322 71 27

www.bekina.org

ICT

informatica- en communicatie-

technologie voor mensen met

beperkingen bij het leren

www.ictwijs.be

Leren en studeren

allerlei sites rond leren en studeren

www.leren.nl

www.gemakkelijkleren.nl

www.leergids.be

www.bijblijven.be

Leerproblemen

allerlei sites rond leerproblemen

www.leerproblemen.nl

www.letop.be

www.sprankel.be