Ondersteuningsnetwerken (NOA)

Wanneer we binnen onze school niet meer over voldoende expertise beschikken om kinderen te ondersteunen, kunnen we beroep doen op het ondersteuningsnetwerk. Een personeelslid uit het buitengewoon onderwijs biedt dan ondersteuning aan leerkrachten en indien nodig ook aan leerlingen. Hierbij kan het gaan over coaching van de leerkracht, geven van tips en informatie aan leerkrachten, op kindniveau maatregelen aanleren, ...