Pest actie plan

De grootste nachtmerrie voor de meeste ouders, maar jammer genoeg is pesten voor 1 op 5 kinderen de realiteit. Deze kinderen maken een periode mee waarin ze gepest worden op school. Ongeveer evenveel kinderen zijn als dader of als mededader betrokken bij het pesten. Dit bij kinderen van alle leeftijden.

Met deze cijfers in het achterhoofd, is de kans dus zeer groot dat ook wij op onze school, jammer genoeg, te maken krijgen met pesten. Dit is een probleem dat we zeer graag consequent en meteen aanpakken. Alle kinderen hebben het recht om zich veilig te voelen op school zodat ze zich optimaal kunnen ontwikkelen. Door dit als school, samen met ouders, op een respectvolle manier aan te pakken, geven we alle kinderen de kans om met veel plezier naar school te gaan.

Hoe we dit precies vormgeven, werd uitgeschreven in een Pest Actie Plan. Dit plan kan u hieronder terugvinden en nalezen zodat u een antwoord krijgt op vragen als:

  • Hoe maak ik het onderscheid tussen pesten en eerder onschuldige plagerij?
  • Wat kan ik doen om ervoor te zorgen dat mijn kind niet gepest wordt of gaat pesten?
  • Hoe kom ik te weten of mijn kind betrokken is bij pesten?
  • Hoe reageer ik best als ik te weten kom dat mijn kind gepest wordt?
  • Wat doe ik als mijn kind de pester is?
  • Hoe kan pesten gestopt worden? Wat kan ik zelf doen?
  • Wat kan ik van de school verwachten?

Pest Actie Plan